PERMOHONAN PERMIT PENJAJA SEMENTARA

Lelaki Perempuan
Individu Syarikat
Melayu Cina India Kadazan Lain-Lain
Islam Buddha Hindu Kristian Lain-Lain
Bandar Luar Bandar Lain-Lain
A) SAYA AKUI SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH BENAR DAN JIKA DI DAPATI PALSU, MAKA DATUK BANDAR BERHAK MENOLAK PERMOHONAN INI ATAU MENARIK BALIK PERMIT SEMENTARA YANG DIKELUARKAN KEPADA SAYA.

B) SAYA JUGA BERJANJI TIDAK AKAN MENUKAR ATAU MENAMBAH JENIS JUALAN SAYA KECUALI MENDAPAT KELULUSAN MAJLIS TERLEBIH DAHULU.

C) SAYA AKAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT DAN KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERKAITAN DENGAN PENGELUARAN PERMIT SEMENTARA INI. JIKA GAGAL BERBUAT DEMIKIAN, MAKA TINDAKAN UNDANG-UNDANG TERMASUK MENARIKBALIK ATAU MEMBATALKAN PERMIT SEMENTARA INI BOLEH DI AMBIL.

D) MAJLIS BANDARAYA IPOH TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN DARI PENJAJA ATAU ORANG AWAM SEKIRANYA BERLAKU KEMALANGAN, KEROSAKAN, ATAU KEHILANGAN HARTA BENDA ATAU NYAWA YANG DIHADAPI OLEH PENJAJA ATAU ORANG AWAM AKIBAT DARIPADA PENGELUARAN PERMIT SEMENTARA PENJAJA INI.